تیوال | حسین کوهی درباره نمایش آواز قو: در مورد کارگردان شناختی ندارم ولی دیدن عالیجناب پورصمیمی
S3 : 02:51:35
حسین کوهی
درباره نمایش آواز قو i
در مورد کارگردان شناختی ندارم ولی دیدن عالیجناب پورصمیمی روی صحنه خیلی برام هیجان انگیزه,تا باد چنین بادا :)
دیدن هنرمند فیلم "پرده آخر" روی صحنه تئاتر حتما هیجان انگیزه.
باید قبل اجرا یک بار دیگه این فیلم رو دید.
پور صمیمی حتما یکی از بهترین بازیگران نسل خودشه.
۲۵ مرداد
شن اجرای خوبی بود. اما اجرای نمایش نمی‌دونم فردا نمی‌شه؟ را نه چندان. که در جلسه نقد همان اجرا در موسسه هنری تُ عنوان کردم به جناب کارگردان.
۲۷ مرداد
پور صمیمی و گرجستانی بازیگرانی هستند که متاسفنه در خور هنرشان نقش قابل اعتنا به آنها ارایه نشد.شاید حتی پرویز پورحسینی و اکبر زنجان پور هم در این زمره باشد. نبود تعداد کافی فیلم نامه مناسب و اصولا نبود شخصیت پردازی دقیق - حتی در اثار کارگردانان مطرح-در ... دیدن ادامه » تئاتر و سینمای ما و ستاره نشدن- به هر دلیل- شاید دلیل این موضوع باشد.
۲۷ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید