کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیرهوشنگ فیروزابادی
S3 : 03:55:31 | com/org
امیرهوشنگ فیروزابادی 
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی  
 
سینما/موسیقی/عکاسی/ادبیات/فلسفه/تئاتر و هر انچه بشود نام هنر بر ان نهاد... 
تهران / تهران  
۱۳ آذر ۱۳۹۰