آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مینا ۱۲&: با سلام خانم هدایتی گرامی خوا هشمندم به برگیرید به تیوال وانکه از شم
S3 : 05:56:01 | com/org
با سلام خانم هدایتی گرامی خوا هشمندم به برگیرید به تیوال وانکه از شما بعید
است که قهر کنید بخاطر سو برداشت که متاسفانه هم بنده مرتکب شدم وهم شما. فراموشش کنید.
✋✋✋✋
۲۵ آبان ۱۳۹۷
درود مینای عزیز که پیشقدم وصل دوستی ها و مهربانی ها و پذیرش خطاها شدی..
احترام به هم در محیط های مجازی مهمترین ویژگی برای ادامه ی گفتگو وفعالیتی سالم و مثمرثمر درکنارهم ست ..
۲۵ آبان ۱۳۹۷
✋✋✋✋
۲۵ آبان ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید