تیوال | گالنا درباره فیلم آندرانیک: از دید من بازی سعید چنگیزیان، طراحی صحنه، فیلمنامه
S3 : 13:11:56
گالنا
درباره فیلم آندرانیک i
از دید من بازی سعید چنگیزیان، طراحی صحنه، فیلمنامه کار و البته بازی رضا بهبودی در سکانس پایانی فیلم قابل توجه بودند.
دقیقا فیلم اصلا چیز دیگه ای نداشت. سفارشی و بی روح
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید