کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل زهره مقدم
S3 : 12:10:14 | com/org
زهره مقدم 
کامپیوتر
دیپلم و زیر دیپلم  
کارمند 
کتاب، سینما و تئاتر خوب 
https://t.me/walkmansongs  
تهران / تهران  
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶