آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سید ضیا الدین صفویان
S3 : 05:56:55 | com/org
 

عکاس

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
محمد عسگری و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش الف کاف شین i
آلبوم
از رادیو تئاتر آهسته باگل سرخ i
آلبوم
از رادیو تئاتر شب به خیر جناب کنت i
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از رادیو تئاتر محاق i
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش خیاط i
آلبوم
از مونولوگ رویای لاک رنگی i
محمد عسگری، امیر مسعود، مریم حسینی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری و محمد لهاک این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش پلیکان i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
 

زمینه‌های فعالیت

تئاتر
موسیقی
سینما