کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل عطیه عابدین
S3 : 00:58:51 | com/org
عطیه عابدین 
مدیریت مالی / MBA
کارشناسی ارشد  
مدیرداخلی 
موسیقی،تئاتر،کتاب،کنسرت،..... 
همیشه عاشق کارهای هنری بودم ولی متاسفانه خودم استعدادی توش نداشتم برای همین سعی میکنم تاتر و فیلم خوب ببینم . موسیقی خوب بشنوم . کتاب خوب بخونم و نمایشگاه های هنری رو بازدید کنم و در حد توانم از هنرمندان حمایت کنم  
تهران / تهران  
۱۰ مرداد ۱۳۹۳