آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ea_ornament
S3 : 02:48:00 | com/org
ea_ornament 
کارشناسی  
سازنده تن آرایه های دست ساز 
ساخت تن آرایه و طراحی صحنه برای تئاتر  
طراح و سازنده تن آرایه ها دست ساز Telegram : @ea_ornament Instagram : @ea_ornament  
تهران / تهران  
۱۴ مهر ۱۳۹۷