آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ووشن
S3 : 08:54:24 | com/org
ووشن 
ریاضی محض
 
بدون ترتیب: فیلم، کتاب، تئاتر، ریاضی 
با منطقی که در ریاضی میابم ذهنم را مشوش میکنم تا شاید این بار هنر شکل بگیرد... 
 
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷