تیوال عمومی | آواها
T1 : 01:51:24
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
» گفتگوی تیوال با نصیر بشیری

گفتگوی تیوال با نصیر بشیری / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با نیاز دانشکده کاشانی

گفتگوی تیوال با نیاز دانشکده کاشانی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مونا کاظمی

گفتگوی تیوال با مونا کاظمی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با عاطفه عامری

گفتگوی تیوال با عاطفه عامری / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با رضا کاوندی

گفتگوی تیوال با رضا کاوندی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با رضا شعبانی

گفتگوی تیوال با رضا شعبانی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم نسبت خونی
» گفتگوی تیوال با حسین امیری دوماری

گفتگوی تیوال با حسین امیری دوماری / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با امین مختاری

گفتگوی تیوال با امین مختاری / دبیر دومین جشنواره دانشگاهی امام رضا (ع).

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با امیرمهدی نجفلو

گفتگوی تیوال با امیرمهدی نجفلو / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم نسبت خونی
» گفتگوی تیوال با پدرام پور امینی

گفتگوی تیوال با پدرام پور امینی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با جاوید تفضلی

گفتگوی تیوال با جاوید تفضلی / هنرمند.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز (بخش دوم)

بخش دوم گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز / کاندید انتخابات مجلس شورای اسلامی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۰۴ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز (بخش نخست)

بخش نخست گفتگوی تیوال با محمود عزیزی سلدوز / کاندید انتخابات مجلس شورای اسلامی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۰۳ اسفند ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید