آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گلشن قربانیان
S3 : 00:13:11 | com/org
 

عکاس

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آلبوم
از نمایش حراج خانگی i
آلبوم
از نمایش خون مردگی i
آلبوم
از نمایش مرد فیل نما i
آلبوم
از نمایش مهاجران i
آلبوم
از نمایش دکتر سایکو i
آلبوم
از نمایش پسر i
محمد عسگری، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش شنل قرمزی i
محمد عسگری، حسین کوهی، امیر مسعود و ستاره دهقانی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش خواب عجیب i
محمد عسگری، حسین کوهی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، پرند محمدی، حسین کوهی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از پرفورمنس صلح i
امیر مسعود و محمد عسگری این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش آپرکات i
محمد عسگری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
 

زمینه‌های فعالیت

تئاتر
موسیقی
سینما