تیوال نمایش آمیز قلمدون
S3 : 10:27:56
  از مرداد ۱۳۹۷
 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان

: اکبر رادی
: هادی مرزبان
:ایرج راد، فرزانه کابلی، پریسا مقتدی و ....

: فرهاد شریفی
: فرشاد آذرنیا
: رضا مهدی زاده
: امین میر مقدم
: هادی نوید
: حسن عسگری
: رضا جلالوند و فواد
این نمایش حکایت از خانواده‌ای گرم و صمیمی و زن و مردی میانسال و از طبقه متوسط جامعه دارد که با وجود تنگدستی سالیان سال در کنار هم روز را به شب رساندند و با داشته و نداشته خود قناعت کردند و با بد و خوب هم ساختند و خاطرات بسیاری را رقم زدند... و اینک وسوسه های زن همسایه بر این زندگی سایه افکنده و روابط آنها را تحت الشعاع خود قرار داده و این نکته با زبان طنز روایت می شود ...


» فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

شهر:
تهران

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹