تیوال تئاتر | ویدیوها
S3 : 06:00:50
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
ویدیو
درباره نمایش چه کسی شلیک کرد؟ i
«چه کسی شلیک کرد؟» به کارگردانی سعید هنرآموز در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه می‌رود
» ویدئویی از نمایش «چه کسی شلیک کرد؟»
۳ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش چه کسی شلیک کرد؟ i
کارگردان: سعید هنرآموز تا ۱۷ بهمن ماه سالن نمایش مهرگان
» ویدیویی از نمایش چه کسی شلیک کرد؟
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش شاباش خوان i
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
«قلبی که ضربان دلخراشی داشت» از ۲۵ دی در تماشاخانه صحنه آبی به روی صحنه می‌رود
» ویدئویی از نمایش «قلبی که ضربان دلخراشی داشت»
۴ روز پیش، چهارشنبه
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سوءتفاهم i
کارگردان:شیوا شجاعی تا ۱۴ بهمن ماه سالن تئاتر مهرگان
» ویدیویی از نمایش سوتفاهم
۶ روز پیش، دوشنبه
مهدی (آرش) رزمجو و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش برفک i
نویسنده و کارگردان: جواد عاطفه تا ۱۹ بهمن ماه سالن تئاتر شهر
» ویدیویی از نمایش برفک
۶ روز پیش، دوشنبه
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نمایشی به نویسندگی و کارگردانی علی شمس، از ۲۴ دی در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می‌رود
» ویدئویی از نمایش «وقتی خروس غلط می‌خواند»
۶ روز پیش، دوشنبه
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش پلی از جنس شیشه i
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان در تماشاخانه مشایخی برگزار می‌شود
» ویدئویی از نمایش «پلی از جنس شیشه»
۶ روز پیش، دوشنبه
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش گنده i
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان در تماشاخانه مشایخی برگزار می‌شود
» ویدئویی از نمایش «گنده»
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ژاندارک در آتش i
نخستین جشنواره تئاتر مان سالن مشایخی
» ویدیویی از نمایش ژاندارک در آتش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش دکتر فاستوس i
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان در تماشاخانه مشایخی برگزار می‌شود
» ویدئویی از نمایش «دکتر فاستوس»
مهدی (آرش) رزمجو و علی فرازی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
نحستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان
» ویدیویی از نمایش آخرین پری کوچک تنهائی من
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ستایش یک قتل i
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان در تماشاخانه مشایخی برگزار می‌شود
» ویدئویی از نمایش «ستایش یک قتل»
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش کلفت ها i
کارگردان:دریا دریایی تا ۱۸ بهمن ماه سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان
» ویدیویی از نمایش کلفت ها
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش با من بخند وودی i
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان در تماشاخانه مشایخی برگزار می‌شود
» ویدئویی از نمایش «با من بخند وودی»
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش من i
نخستین جشنواره هنرهای نمایشی تئاتر مان در تماشاخانه مشایخی برگزار می‌شود
» ویدئویی از نمایش «من»
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش تبرئه i
کارگردان: منیژه محامدی تا هفته اول بهمن ماه در سالن تئاتر ایرانشهر
» ویدیویی از نمایش تبرئه
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره پرفورمنس #آدمیت (هشتگ آدمیت) i
تا ۸ بهمن ماه نگارخانه مریم نویسنده و کارگردان: شهره جوانبخت
» ویدیویی از نمایش هشتگ آدمیت
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش شاهدین اعدام i
به زودی در سالن نمایش مهرگان
» ویدیویی از نمایش شاهدین اعدام
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش نگهبانان تاج محل i
مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید