آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل علی روشنگر
S3 : 15:51:06 | com/org
علی روشنگر 
کارشناسی  
 
 
دیگر تئاتر های تماشا کرده : ملاقات بانوی سالخورده / شکار روباه / کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو / کوکوی کبوتران حرم / آوا / کرگدن / مخزن / به صدای زمین گوش کن/پچ پچه های پشت خط نبرد 
تهران / تهران  
۱۱ مهر ۱۳۸۸