تیوال | پروفایل زهرا پوررضا
S2 : 13:42:33
زهرا پوررضا 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
مدرسه سینما تئاتر 
ـــــ 
هُنر و آنچه با مضمون هُنر است 
مرا از شرح حرفام بشناس! 
تهران / تهران  
۲۵ دی ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مگس وقتی خروس غلط می‌خواند پوبلیکومس بشیمپفونگ برزخ شوبیل اوبو داوینچی نابغه‌ی تمام دوران به روایت شروین برکت مرد بالشی فاندو و لیز هار شیروانی داغ منظومه خوانی جمعی اودیسه
فیلم‌های ‌تماشا کرده
سرخپوست روزهای نارنجی درخونگاه آشفتگی جمشیدیه متری شیش و نیم ۲۳ نفر بنفشه آفریقایی مسخره‌باز قصر شیرین چهار راه استانبول هفت ماهگی