تیوال علیرضا اصغری یگانه | دیوار
S3 : 02:33:40
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
ارتباطی سیال، گزاره های شتابناک ، نگاه های عمیق به قلب تماشاگر، وهمی مرموز حاصل از موسیقی و بسیاری از مولفه های دیگر باعث شد میخکوب شوم. بازی بی نظیر امیر کرمی یادآور آموزه های هنرمند مؤلفی چون برسون بود. داستان به انتها رسید و من هم به ابتدای این جمله : من از طبیعت وحشت دارم!
اشک ریختم و مشعوف شدم. حلاج الاسرار به معنای شکافنده ی دل هاست. و من بوی خوش از مشکات عرفانی قدما به دماغم رسید. همین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید