کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال احمدرضا حجارزاده | دیوار
S3 : 20:47:16 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
همه لینک های خبری و گزارشی و نقدهای نمایش مستاجر، تا این لحظه، در مطبوعات و خبرگزاری ها؛


http://www.ana.ir/news/119054

http://www7.irna.ir/fa/News/82133704/

http://www.honaronline.ir/Pages/News-73542.aspx

http://www.rooznamehsaba.ir/fa/news/17921/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C

http://shabestan.ir/detail/News/555594

http://www.cinemayeno.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=158&newsview=49746

http://mehrnews.com/news/3700185/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF

http://banifilm.ir/229121-2/

http://www.iscanews.ir/news/658480/21

http://www.honaronline.ir/Pages/News-73464.aspx

http://www.arnikatheater.ir/383

http://www.etemaad.ir/1395/04/13/Main/PDF/13950413-3566-12-69.pdf

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=470&PageNO=12

http://diibache.ir/?p=14737

http://new.ana.ir/news/120923

http://theater.ir/fa/61591

http://www.pana.ir/Pages/News-514854-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AF_.aspx

http://honaronline.ir/Pages/Printable-News-73845.aspx
http://banifilm.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

http://shabestan.ir/detail/News/557047

http://www.cinemayeno.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=158&newsview=49944

https://www.instagram.com/p/BHvAboEj1QRPOQbD-bDchNkiZ-GqWJmQGyBnSA0/

http://www.pana.ir/Pages/News-516288-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%AF_.aspx
http://banifilm.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

http://www.ana.ir/news/122087

http://www.cinemayeno.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=158&newsview=50080

http://www.isna.ir/news/95040112713/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

http://www.tehranpicture.ir/fa/album/699/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-

http://honarmandonline.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-22-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/5/
http://85.133.147.146/Pages/PicNews-5777.aspx

http://namayesh1.com/News.aspx?id=12339

http://theateronline.ir/?p=11697

http://theateronline.ir/?p=11539

http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=101908

http://teater.ir/?news=1395042314

http://www.aftabeyazd.ir/index.php?year=1395&month=04&day=24&category=7&;

http://7honar.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b3/

http://theater.ir/fa/61751

http://donyayecinema.ir/detail/15202

http://www.rokna.ir/news/98740/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

http://www.tiwall.com/news/photo-mostajer

http://www.arnikatheater.ir/430
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
گزارش تصویری نمایش مستاجر
آژانس عکس تهران
عکس ها: ساناز دریایی


http://www.tehranpicture.ir/fa/album/699/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
گزارش تصویری نمایش مستاجر
خبرگزاری مهر
عکس ها: بابک برزویهhttp://mehrnews.com/photo/3717846/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
نگاهی به نمایش مستاجر
روزنامه ایران

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6265/24/141966/0
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
یادداشت مدیا کاشیگر درباره نمایش مستاجر
امروز پنجشنبه در روزنامه اعتماد بخوانید ...

http://www.etemaad.ir/Default.aspx?NPN_Id=484&PageNO=16

http://www.etemaad.ir/1395/04/31/Main/PDF/13950431-3580-16-14.


یادداشت «مدیا کاشیگر»، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی درباره نمایش «مستاجر»

از ادبیات دهشت تا ادبیات علم‌ستیز

شب گذشته در تالار حافظ به تماشای نمایش ... دیدن ادامه ›› «مستاجر» با نویسندگی و کارگردانی ستاره امینیان نشستم. پیش از تماشای نمایش،کارگردان متن را به من داده بودند و خوانده بودم، یعنی می‌دانستم باید در انتظار چه چیزی باشم و برایم سورپرایز نبود. دقیقاً انتظاری که در ذهنم بود، برآورده شد، بخصوص که بازی بازیگران در نمایش خیلی عالی جواب داده بود. بازی‌ها همه عالی بودند و هیچ مشکلی با بازی‌ها نداشتم. می‌توان گفت نوعی فاصله‌گذاری باعث شده بود سنگین‌ترشدنِ لحظه به لحظه فضا خیلی بهتر باشد. اگر این فاصله‌گذاری نبود و بازیگر طوری بازی می‌کرد تا تماشاگر بتواند با آن همذات‌پنداری بکند، شاید تاثیری که من در تماشای اجرا حس کردم، به دست نمی‌آمد. همیشه فاصله بین بازیگر و تماشاگر حفظ می‌شد و احساس شخصی من این بود که دارم یک بازی را نگاه می‌کنم. این ویژگی به من قدرتی می‌داد تا بتوانم فضایی را که لحظه به لحظه مختنق‌تر می‌شد، تحمل بکنم. من این را امتیازی بزرگ پیِس می‌دانم که فضا را به شدت اختناق‌آور کرده، چون قصه، قصه مختنقی است، ولی بازی‌ها به شکلی بود که آرام آرام و آگاهانه وارد این فضا شدم، نه این‌که ناگهان در این فضا غافلگیر بشوم. این از امتیازهای بزرگ کار بود. موزیک نمایش هم در ایجاد این فضا بسیار کمک‌کننده بود. ضمن این‌که باید اشاره بکنم ما نوعی ادبیات داریم به نام ادبیات دهشت،که بعضی‌ها آن را دوست دارند و بعضی‌ها نه. مثل فیلم کابویی می‌ماند که برخی دوست دارند و برخی دیگر دوست ندارند، یا فیلم پلیسی که بعضی‌ها دوست دارند بعضی‌ها دوست ندارند. این نمایش خیلی به ادبیات دهشت نزدیک بود و من همیشه ادبیات دهشت را دوست داشتم. نمی‌توانم درباره این‌که چه چیز در ذهن کارگردان بوده، اظهار نظر بکنم اما می‌توانم بگویم آنچه دیدم، پیامی را که فکر می‌کنم مورد نظر کار بوده،کاملاً به من رساند. ممکن است برداشت کارگردان چیز دیگری بوده باشد و برداشت من چیز دیگر، و ممکن است همسو بوده باشیم، ولی نمایش در انتقال آنچه هدف کارگردان بوده به من، موفق بود. من حتی یک لحظه احساس نکردم دارم یک تناقض می‌بینم، یا حس نکردم مثلاً اگر اینجا این‌طور می‌شد، بهتر می‌شد و به همین دلیل کار را دوست داشتم، یعنی در شکل‌دادن به فضایی که کارگردان می‌خواست ایجاد و لحظه به لحظه جَو را سنگین‌تر بکند، دقیقاً موفق بود. این نوعی از ادبیات است که هم آن را به نام ادبیات فانتزی می‌شناسند، هم به نام ادبیات دهشت شناخته می‌شود، و هم دسته دیگری از ادبیات است که در حقیقت می‌توان به آن گفت ادبیات علم‌ستیز، یعنی نمایش از تمام شناسه‌هایی که بتوانند به شما کمک بکنند تا یک منطق روایی پیدا بکنید و آن منطق به شما تسکین بدهد، تهی است. طراحی صحنه نمایش خوب بود اما فضای تودرتوی دکور و سالن طوری است که تماشاگرانی که از دو طرف نمایش را می‌بینند، به مشکل برمی‌خورند، یعنی این نمایش را فقط می‌توان از روبه‌رو دید. اگر کسی بخواهد نمایش را از پهلو و نیم‌رخ بازیگران ببیند، احتمالاً خیلی از لحظه‌ها و صحنه‌ها را از دست می‌دهد. در مجموع نمایش را دوست داشتم و تماشای آن را به علاقه‌مندان تئاتر توصیه می‌کنم.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
واکنش «رضا کیانیان» به نظر کاربر سایت «تیوال» درباره نمایش «مستاجر»

کیانیان: بی‌انصافی نکنید و از طرف من حرف نزنید!

رضا کیانیان شب گذشته، جمعه 25 تیرماه، نسبت به یکی از کاربران سایت تیوال در صفحه نمایش «مستاجر» واکنش نشان داد و از تماشاگران درخواست کرد به جای او نظر ندهند.

به گزارش روابط‌عمومی نمایش «مستاجر»، رضا کیانیان که روز پنجشنبه 24 تیر در تالار حافظ به تماشای نمایش «مستاجر» نشسته بود، در پایان اجرا با اشاره به این‌که معمولاً نمایش‌های تلخ مورد علاقه او نیستند، از تماشای نمایش مستاجر ابراز خوشحالی کرد و گفت:«گرچه به‌طور معمول نمایش‌های تلخ و سیاه را نمی‌پسندم و در سلیقه من نیست اما نمایش «مستاجر» را دوست داشتم و خوشحالم که به تماشای این اثر نمایشی نشستم».
اما این بازیگر سینما و تئاتر، روز بعد ـ جمعه 25 تیر ـ نسبت به نظر یکی از کاربران سایت ... دیدن ادامه ›› تیوال که موجب دلخوری او شده بود، واکنش نشان داد و گفت:«به نظرم سایت تیوال باید ناظری داشته باشد که هر مطلب و نظر جعلی‌ای در فضای آن نوشته نشود. بنده خودم بازیگر تئاتر هستم و هرگز در وسط و پایان اجرا،که هنوز عرق خودم به‌عنوان تماشاگر و عرق بازیگران و عوامل خشک نشده نظری درباره کار نمی‌دهم. بنابراین از برخی کاربران دروغگو و بی‌انصاف تیوال خواهش می‌کنم از طرف من حرف نزنند و فقط نظر خودشان را بگویند».
این سخنان رضا کیانیان در تقابل با نظر یکی از کاربران سایت تیوال بود که در صفحه اطلاعات نمایش مستاجر نوشته:«اجرای بازیگران خوب بود اما جالبه من یک ردیف بالاتر از آقای کیانیان بودم و از صحبت‌های ایشون می‌شد فهمید که ایشون هم انتظار بیشتری از این اجرا داشت».
همچنین در اجرای روز پنجشنبه، دکتر مسعود دلخواه یکی از تماشاگران نمایش مستاجر بود که در پایان کار،گروه اجرایی را ستود و اعلام کرد:«نمایش مستاجر را خیلی دوست داشتم و خوشحالم که هنوز برخی جوانان نمایش‌های جدی و متفکر کار می‌کنند».
گفتنی است نمایش «مستأجر» به نویسندگی و کارگردانی ستاره امینیان از 21 تیرماه اجراهای خود را در تالار حافظ آغاز کرده و تا کنون هنرمندانی نظیر پروفسور احمد کامیابی‌مسک، دکتر محمدرضا خاکی، رضا سرور، رضا ثروتی، نازنین سهامی‌زاده،کتایون جهانگیری، سمیه زارعی و رضا کمالی به تماشای این نمایش نشسته‌اند.
نمایشنامه «مستأجر» بر اساس رمانی به همین نام اثر «رولان توپور» نویسنده فرانسوی و «یادداشت‌های زیرزمینی» داستایوفسکی نوشته شده است. مرتضی اسماعیل‌کاشی، افشین غفاریان، سارا علیا، منا شریفی، سمیرا طلوعی، برنا اعتمادی، سعید اویسی و رحیم نوروزی بازیگران این نمایش هستند.
مستأجر تا 18 مرداد هر روز ساعت 21 در تالار حافظ اجرا می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای رزرو اینترنتی بلیت به سایت تیوال با نشانی http://www.tiwall.com/theater/mostajer-aminian مراجعه بکنند.
مریم اسکندری و عارف این را خواندند
Firouzeh Elahi این را دوست دارد
درود بر شما
نظر مورد نظر پس از ملاحظه از سوی تیم نظارتی تیوال زدوده شده بود.
۲۶ تیر ۱۳۹۵
کاربر محترم نویسنده آن نوشته، متن خود را اصلاح کردند و توضیحاتی پای آن نوشتند.
۲۶ تیر ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
نمایشی که می توانست به یک اثر درخشان و مهم تبدیل بشود اما به دلیل کارگردانی ضعیف از دست رفته بود. متاسفم. خیلی نمایش بدی بود. اما یک بازی خوب داشت. خانم فاطمه خدابنده لو مثل همیشه روی صحنه می درخشید. زنده باد این بازیگر مستعد و حرفه یی.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
یکی از بهترین نمایش هایی بود که برای کودکان و نوجوانان دیدم. عاااااااااااااالی بود. خسته نباشید می گم به گروه تولید و اجرا. حرف نداشت. یک نمایش اصیل و شریف ایرانی برای مخاطب امروز ایران. این نمایش رو به همه عزیزانی که فرزندان کوچک و نوجوان دارند توصیه می کنم. بسیار لذت خواهید برد.
ارادتمند
پاینده باشید دوستان هنرمند
شکیبا این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
گزارش تصویری نمایش صندلی‌ها/ در سایت دوربین.نت

عکس‌ها از: ساناز دریایی

http://dourbin.net/albumdetail-11579-fa.html?pageNo=1
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
نگاهی به نمایش صندلی ها

در سایت نمایشخانه بخوانید؛


http://nemayeshkhane.com/index.php/2013-04-25-15-58-44/225-2015-07-30-08-04-15

برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
نقد و بررسی//
درباره چیزی به نام فصل شکار بادبادک‌ها، ساخهت و پرداخته جلال تهرانی

این صحنه خانه‌ی تو نیست

در سایت نمایشخانه بخوانید؛

http://nemayeshkhane.com/index.php/2013-04-25-15-58-44/218-2015-07-25-03-15-13
عاطفه و هستی دادخواه این را خواندند
جناب راستگو عزیز
مطمئن هستید این نوشته نقد محسوب میشه؟!!
۰۳ مرداد ۱۳۹۴
مگه میشه گفت نه داستان داره نه خاطره نه......خب بلاخره همچین نظرات نامودبانه ای هم هست و اگرنبود باید تعجب میکرد....
۰۴ مرداد ۱۳۹۴
راستی جناب راستگو! خوبه راست بگید و دیگه از این پروفایل ناراست استفاده نفرمایید و با پروفایل راست! خودتون یعنی همون احمد حجار زاده به نوشتن راستی ها ادامه بدید. با تشکر.
۰۲ شهریور ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید

از یکشنبه 28 تیرماه در سالن انتظامی؛

«صندلی‌ها» به کارگردانی طلیعه طریقی روی صحنه می‌رود

نمایش صندلی‌ها با نویسندگی،طراحی و کارگردانی طلیعه طریقی از روز یکشنبه 28 تیرماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش روابط‌عمومی گروه،طلیعه طریقی نویسنده،طراح و کارگردان نمایش صندلی‌ها این اثر را از روز یکشنبه 28 تیر تا 18 مردادماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا ... دیدن ادامه ›› خواهد کرد.
صندلی‌ها که اقتباسی از نمایشنامه اوژن یونسکو به همین نام است، نمایش برگزیده سیزدهمین جشنواره بین‌المللی عروسکی دانشجویان بوده و در پنجمین جشنواره بابل،رومانی شرکت داشته است.ضمن این‌که نمایش صندلی‌ها پروژه عملی کارشناسی ارشد نمایش عروسکی به استاد راهنمایی دکتر احمد کامیابی‌مسک است.
طریقی درباره نمایش گفته:«در این تئاتر از عروسک استفاده شده اما نه در شیوه معمول و کلاسیک تئاتر عروسکی.در واقع این نمایش ویژگی‌های تئاتر یونسکویی را دارد و از طرفی نیز به تئاتر اشیا نزدیک است،زیرا یونسکو نخستین کسی است که موفق شده به طریقی منظم، سیستماتیک و مداوم،اضطراب پرسوناژهایش را در اشیایی که دقیقاً اضطراب‌آور هستند، برون‌ریزی کرده و دکور را به حرف درآورد».
مهناز خطیبی، مهدی شاه‌پیری و محمد بحرانی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند. سایر عوامل نمایش نیز عبارتند از: طلیعه طریقی(طراحی و ساخت عروسک،صحنه و لباس)، مهدی شاه‌پیری(طراح نور)، فاطمه عباسی (دستیار ساخت عروسک)، نوید اکبری‌مبارکه و آرزو قاسمی(دستیاران کارگردان)، هدی چاهوشی(دستیار صحنه)، علیرضا آشوری(تن‌پوش)، محمود مظاهری‌طاری(طراح پوستر و بروشور)، حامی علیزاده(اجرای نور)، احمدرضا حجارزاده (مشاور امور رسانه).
گفتنی است طلیعه طریقی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشکده هنرهای زیبا، منتخب بهترین نمایشنامه‌نویس عروسکی در پنجمین دوره بزرگداشت روز جهانی تئاتر، نویسنده‌گی و کارگردانی فیلم‌تئاتر «سوداخت» و نویسنده و کارگردان نمایش‌های «بغلم کن تا دمپایی نیومده»،«هچل»،«داستان سودادخت»، «لکنت»،«پرسیاه سپیدپرواز» و «صندلی‌ها» بوده است.
علاقه‌مندان به تماشای نمایش صندلی‌ها می‌توانند از روز یکشنبه 28 تیرماه، هر روز جز شنبه‌ها، ساعت 20:30 به خانه هنرمندان، سالن انتظامی مراجعه و برای رزرو بلیت، به سایت تیوال tiwall.com مراجعه بکنند یا با شماره 09381810094 تماس بگیرند.
علی جعفریان، مجتبی مهدی زاده و گیتی مرادی نژاد این را خواندند
طلیعه طریقی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
یکشنبه ششم اردیبهشت‌ماه در خانه‌موزه استاد انتظامی؛

آغاز «چهار نمایشنامه منتشرنشده از مهران صوفی» با حضور خبرنگاران و عکاسان

نمایش «چهار نمایشنامه منتشرنشده از مهران صوفی» به نویسندگی و کارگردانی میلاد محمدی، اجراهای خود را از فردا یکشنبه ششم اردیبهشت‌ماه در خانه‌موزه استاد انتظامی آغاز می‌کند.
به گزارش روابط‌عمومی گروه، خانه‌موزه استاد انتظامی از روز یکشنبه ششم اردیبهشت‌ماه میزبان نمایش «چهار نمایشنامه منتشرنشده از مهران صوفی» به نویسندگی و کارگردانی میلاد محمدی است که نخستین اجرای این نمایش ویژه عکاسان و خبرنگاران عرصه تئاتر خواهد بود. همچنین یادآوری می‌شود اجرای «چهار نمایشنامه...» در روز دوشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه به هنرمندان حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون ... دیدن ادامه ›› اختصاص دارد.
پرنیان گودرزی، میلاد محمدی، پویان یحیی‌پور،رضا حسن‌زاده، حمید مهنانی، میرنادر مظلومی،رضا شجاعی و سعید محبی‌امین گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.سایر اعضای گروه نیز عبارتند از بهروز رضاییان(تهیه‌کننده ـ شرکت فرهنگی هنری رنگارنگ)، سهراب مدیری (مدیرتولید،دستیار کارگردان و برنامه‌ریز)، نرگس چمنی،آرین نیکبخت، محمد عمادی، سعیده حیدری(دستیاران کارگردان)، ناصر نصیری (طراح پوستر)، نغمه ارجمند(عکاس)،احمدرضا حجارزاده(مشاور امور رسانه).
گفتنی است نمایش «چهار نمایشنامه منتشرنشده از مهران صوفی» از ششم اردیبهشت ساعت20 و از سیزدهم اردیبهشت ساعت19 در خانه‌موزه انتظامی روی صحنه خواهد رفت.
علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند هر روز غیر از شنبه‌ها به نشانی خیابان اندرزگو،روبه‌روی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پلاک28 مراجعه کرده یا برای هماهنگی و رزرو بلیت از طریق تماس با شماره 09197038043 یا سایت تیوال ـ www.Tiwall.com ـ اقدام بکنند.دانشجویان در صورت خرید حضوری بلیت،از تخفیف 30 درصدی برخوردار خواهند بود.
حسین پوریعقوب این را خواند
Marillion و گلشن قربانیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
ضمن عرض خسته نباشید به گروه تولید نمایش دومینو، باید اعتراف کنم یکی از بهترین نمایش های در حال حاضر است که دیدم. یک نمایش کمدی و فانتزی با معنا و مفهومی عمیق و متفکر. بسیار هوشمندانه نوشته و کارگردانی شده بود. امیدوارم شاهد کارهای بیش‌تر و درخشان‌تری از این گروه باشیم...

به همه علاقه‌مندان تئاتر پیشنهاد می کنم تماشای نمایش دومینو رو از دست ندهند. عالی بود. عالی ...
گفت‌وگو با احمدرضا حجارزاده، کارگردان اجراخوانی «کبوتری ناگهان»، در سایه کافه‌آرت:

http://www.kafart.com/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
یادداشت احمدرضا حجارزاده، کارگردان اجراخوانی «کبوتری ناگهان» در سایت ایران تئاتر:

http://theater.ir/fa/note.php?id=45399
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
خانم‌جان: من پای همان رازقی‌ها نشسته بودم. آقاجانت ایستاده بود میان همین پنج‌دری. پنج‌دری پُر بود از آن همه جبروت که آقاجانت داشت. آسمان قواره‌ی لاجورد بود. با لکه‌های بزرگ و کوچک ابر. گفتم:« آقا، بروید به اندرون. این ابرها سر باریدن دارند. لَک می‌اندازند بر آن سرداری شما».
گفت:« خانم‌جان، خیال‌تان برود به آن بار که بر شکم دارید. لک بر آن بار بیفتد هیهات است. وگرنه سرداری را که می‌شود به هزار رقم نو کرد».
آسمان ـ دفعتاً ـ بارید. و دردی ـ یک‌باره ـ افتاد به زیر ناف من. خواستم بپیچم به خودم. شرم کردم از آقاجانت...
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
* چرا باید «کبوتری ناگهان» را دید؟

«کبوتری ناگهان» یک نمایش صرف به آن شیوه که می‌شناسیم نیست،که در حقیقت یک اجراخوانی است، یعنی شیوه‌یی میانِ نمایشنامه‌خوانی و اجرا. اجراگران در این شیوه، متن نمایشنامه را به دست می‌گیرند و در میزانسن‌های تعیین‌شده‌یی با گریم و لباس‌های طراحی‌شده نقش خود را اجرا می‌کنند.در اجرای هر کدام از آنها، بازی‌هایی گفتاری و رفتاری در لحن و چهره‌شان پیداست. بازیگران حاضر در این اجراخوانی،گرچه جوانند اما حرفه‌یی و کاربلد، و توانسته‌اند در انتقال حس درست و ساختِ لحظه‌های نمایشی خوب و موفق عمل کنند. ضمن این‌که علاوه بر اجرای خوب بازیگران،از دیگر نقاط قوت اجراخوانیِ «کبوتری ناگهان»، نمایشنامه کم‌نظیر و شنیدنیِ محمد چرمشیر است.او در روایت داستان قجری خود،از زبانی شیوا و شنیدنی بهره برده که در عین شباهت به دیگر نمونه‌های متون قجری،در انتخاب کلمه‌ها و چینش جمله‌ها منحصر به فرد و تازه به نظر می‌رسند.«کبوتری ناگهان» روایتِ حال و روز زنانِ اندرونی در خانه‌یی قجری است.«نزهت‌جهان» نمی‌تواند برای «فروغ‌حشام» ـ شوهرش ـ فرزندی به دنیا بیاورد.از این‌رو، شوهرش زنی دیگر به نام «صنم‌رشتی» اختیار کرده. دده‌های خانه ـ هر کدام به نحوی ـ غصه حال و روز نزهت‌جهان را می‌خورند و واگویه‌هاشان را با او نجوا می‌کنند.نزهت‌جهان اما در آرامشِ شبی بارانی با خود و بیدهای مجنونِ میان باغِ پدری خلوت کرده.عاقبت صنم‌رشتی با بقچه‌پیچی در آغوش از راه می‌رسد.تماشای اجراخوانی «کبوتری ناگهان» تجربه تازه‌یی در عرصه هنرهای نمایشی است که می‌تواند برای هر علاقه‌مند به تئاتر لذت‌بخش باشد و تا مدت‌ها در خاطرش بماند.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
دوستان و علاقه‌مندان؛

فقط هشت اجرای دیگه باقی مونده. کسانی که کاسپار را ندیده‌اند، بشتابند...
علی کریمی( کاکتوس ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید