آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آرش رستمی
S3 : 14:49:32 | com/org
آرش رستمی 
الکترونیک
کارشناسی  
مهندس الکترونیک 
مطالعه/ نیوشیدن موسیقی /تئاتر/سینما/ گاهی شعر و داستانهای کوتاهی میگم 
دیگر تئاترها: بالاخره این زندگی مال کیه؟/ آنتیگون/ ننه دلاور و فرزندانش/ دستهای دکتر زملوایس/ شبیه خوانی جولیوس سزار  
سابقه دار نیستم..! 
تهران / تهران  
۲۳ خرداد ۱۳۹۰