کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ستار میم
S3 : 21:40:38 | com/org
ستار میم 
مهندسی صنایع
کارشناسی  
 
کمی شعر ، دو پیمانه تئاتر ، یک لیوان داغ موسیقی و یک دنیا خواب 
درباره من؟... 
تهران  
۰۷ آذر ۱۳۹۳