تیوال سینما | آواها
T1 : 20:29:48
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره فیلم امشب
» گفتگوی تیوال با رعنا صفی یاری

گفتگوی تیوال با رعنا صفی یاری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۷ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم بیماری
» گفتگوی تیوال با محسن بانصیری

گفتگوی تیوال با محسن بانصیری / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۷ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با محبوبه کریمی نژاد

گفتگوی تیوال با محبوبه کریمی نژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۷ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با صحرا اسدالهی

گفتگوی تیوال با صحرا اسدالهی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۶ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مصطفی شیری

گفتگوی تیوال با مصطفی شیری / دبیر یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه سایه.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۶ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با امیر دخت مسگر

گفتگوی تیوال با امیر دخت مسگر / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۶ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم تناوب
» گفتگوی تیوال با علی خوشدونی فراهانی

گفتگوی تیوال با علی خوشدونی فراهانی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۵ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم هفتم
» گفتگوی تیوال با غزل علامی

گفتگوی تیوال با غزل علامی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۵ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم میانبر
» گفتگوی تیوال با آریان گل صورت

گفتگوی تیوال با آریان گل صورت / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۵ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم طلعت
» گفتگوی تیوال با امیر روئینی

گفتگوی تیوال با امیر روئینی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۴ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم ساز شکسته
» گفتگوی تیوال با یاسین مقدس نژاد

گفتگوی تیوال با یاسین مقدس نژاد / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۴ ارديبهشت
raha adeli این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم اندی وارهول
» گفتگوی تیوال با سینا سلیمانی

گفتگوی تیوال با سینا سلیمانی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۴ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با sedaqat mammadova

گفتگوی تیوال با sedaqat mammadova / مهمان جشنواره .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۱۱ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با مصطفی احمدی

گفتگوی تیوال با مصطفی احمدی / کارگردان.

گفتگو کننده:  محمد عسگری

۱۱ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با نوید محمودی

گفتگوی تیوال با نوید محمودی / تهیه کننده.

گفتگو کننده:  محمد عسگری

۱۱ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با Simone Semprini

گفتگوی تیوال با Simone Semprini / مهمان جشنواره .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۰۹ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با jonas holmberg

گفتگوی تیوال با jonas holmberg / مهمان جشنواره .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۰۸ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با teresa cavina

گفتگوی تیوال با teresa cavina / مهمان جشنواره .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۰۷ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با eddie bertozzi

گفتگوی تیوال با eddie bertozzi / مهمان جشنواره .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۰۷ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با maxim elagin

گفتگوی تیوال با maxim elagin / دستیار کارگردان فیلم ایوان .

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

۰۷ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید