تیوال سینما | آواها
T1 : 17:02:32
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی ناگهان
» گفتگوی تیوال با حمید نجی راد

گفتگوی تیوال با حمید نجی راد / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی حیوان
» گفتگوی تیوال با بهرام ارک

گفتگوی تیوال با بهرام ارک / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی آتن
» گفتگوی تیوال با حسین شاعری

گفتگوی تیوال با حسین شاعری / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی فاش
» گفتگوی تیوال با احسان مختاری

گفتگوی تیوال با احسان مختاری / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره انیمیشن کوتاه ۱۸.۱۱۱.۸۱
» گفتگوی تیوال با سعیده جانی خواه

گفتگوی تیوال با سعیده جانی خواه / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره انیمیشن کوتاه یال و کوپال
» گفتگوی تیوال با شیوا صادق اسدی

گفتگوی تیوال با شیوا صادق اسدی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی سوادکوهی
» گفتگوی تیوال با محمدرضا مجد

گفتگوی تیوال با محمدرضا مجد / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با ایمان فراهانی

گفتگوی تیوال با ایمان فراهانی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی فلامینگو
» گفتگوی تیوال با امیر نجفی

گفتگوی تیوال با امیر نجفی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

صدف اسمعیل پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره مستند کوتاه من می مانم
» گفتگوی تیوال با فاطمه مرزبان

گفتگوی تیوال با فاطمه مرزبان / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی ساعت چهار
» گفتگوی تیوال با عاطفه محرابی

گفتگوی تیوال با عاطفه محرابی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی مانیکور
» گفتگوی تیوال با آرمان فیاض

گفتگوی تیوال با آرمان فیاض / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی آرا
» گفتگوی تیوال با یوسف کارگر

گفتگوی تیوال با یوسف کارگر / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» گفتگوی تیوال با علیرضا تابش

گفتگوی تیوال با علیرضا تابش / مدیرعامل بنیاد سینمایی فاربی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی مرضیه
» گفتگوی تیوال با درناز حاجی ها

گفتگوی تیوال با درناز حاجی ها / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی هم سایه ها
» گفتگوی تیوال با فرهاد غلامی

گفتگوی تیوال با فرهاد غلامی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

صدف اسمعیل پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی خوابگردها
» گفتگوی تیوال با پویا نبی

گفتگوی تیوال با پویا نبی  / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه تجربی هراش
» گفتگوی تیوال با آذین حمیدنیا

گفتگوی تیوال با آذین حمیدنیا  / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره انیمیشن کوتاه طناب
» گفتگوی تیوال با آذر منصوری

گفتگوی تیوال با آذر منصوری / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره فیلم کوتاه داستانی آخر هفته
» گفتگوی تیوال با وحید بمانی

گفتگوی تیوال با وحید بمانی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید