تیوال سهیل مطوری | دیوار
S3 : 22:35:37
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
رطب عرش نخیل

در عکسنوشت ببینید:
http://sotatira.photoblog.ir
پائیز: رو به پایان

در عکسنوشت ببینید:
http://sotatira.photoblog.ir
کاش می شد . . .

اسپند دانه را در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/

از: مطرود
کاش می شد . . .

اسپند دانه را در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/
عالی بود
۱۶ آذر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ناجور زدند آه .. ناجور زدند
آن ها نامردند که این جور زدند


از هر پسر حسین وحشت دارند
اصغر را هم، به تیر و از دور زدنددر عکسنوشت ببینید و بشنوید:

http://sotatira.photoblog.ir/

از: احسان پرسا
ناجور زدند آه .. ناجور زدند
آن ها نامردند که این جور زدند


از هر پسر حسین وحشت دارند
اصغر را هم، به تیر و از دور زدنددر عکسنوشت ببینید و بشنوید:

http://sotatira.photoblog.ir/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
هر وقت گریه میکنم سبک میشوم


عجب وزنی دارد این اشک..!!!
در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/

از: آرمان خاموش
زیبا!
۰۵ آذر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
هر وقت گریه میکنم سبک میشوم


عجب وزنی دارد این اشک..!!!
در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سهیل مطوری
درباره نمایش برهان i
مدیریت محترم تولید:

محمد عزیز:

دقیقا ده ساعت از امروز گذشته و ما همچنان منتظریم. . .


راستی
سلام
ما هم..
۰۱ آذر ۱۳۹۱
شد یازده ساعت
۰۱ آذر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تنهایی نام دیگر پائیز است؛

هرچه عمیق‌تر

برگ ریزانِ خاطره‌هات بیشتردر عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/
دوست میداشتمش ....سپاس
۱۴ آبان ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تنهایی نام دیگر پائیز است؛

هرچه عمیق‌تر

برگ ریزانِ خاطره‌هات بیشتردر عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/

از: رضا کاظمی
من متن شعری رو که وبلاگتون گذاشتید خیلی بیشتر دوست داشتم.
" نیا انقدر نیا که ....."
ممنون.
۰۸ آبان ۱۳۹۱
سلام
منم با علیرضاموافقم خیلی زیبا نوشتید.
ممنون.
۰۸ آبان ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ


ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﺟﻮﺩﯼ ﺍﺑﻮﺕ
ﺟﻮﺩﯼ! ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﻓﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻂ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ﺁﺩﻡ ﭘﯿﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﻭ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽ ﻟﺬﺕ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺁﻣﺪ. ...
ﺟﻮﺩﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ! ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﺮﭼﻪ ... دیدن ادامه » ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺵ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺴﺎﺯﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺗﻮ : ﺑﺎﺑﺎﻟﻨﮓ ﺩﺭﺍﺯاز: ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ
ممنونم سهیل عزیز
من عاشق جودی وآقای جان اسمیت هستم
به نظرمن اثرﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ یکی ازموفق ترین و به یادماندنی ترین کارکودک بوده و هست
بازم ممنونم که تداعی خاطرات کردین.
۰۵ آبان ۱۳۹۱
لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک!
۱۶ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان جشنواره عکس "آخرین برگ درخت" با هدف ثبت تصاویری از جلوه های زیبای پاییز در دو بخش "مستند" و "خلاقه" منتشر شد.http://www.farhangfilm.com/shenase/tabid/72/ctl/ArticleView/mid/365/articleId/232/PageID/73/language/en-US/----.aspx
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سی ساله شدم، هنوز کودک هستم
همبازی باد و بادبادک هستم

عاشق بشوم؟ نه! بچه ها منتظرند
من مادر چند کفشدوزک هستم ! . . .در عکسنوشت ببینید:
http://sotatira.photoblog.ir/

از: جلیل صفربیگی
صادقانه میگم من همیشه جز معدودی از کارهاتون رو ، عکس رو جدا و نوشته ها رو جدا دوست داشتم. عکس های زیبایی میذارین ولی اکثرا با نوشته ها همخونی نداره و فضایی که تو عکس خلق شده با فضای نوشته همخونی نداره...
صرفا شاید یک کلمه از نوشته نام یکی از اجزای عکس باشه ... دیدن ادامه » ...
البته توی این چند موردی که از کارهاتون دیدم .
البته عذرمیخوام که اینقدر رک گفتم .ولی چون از کادر بندی و خلق فضای عکس هاتون لذت میبرم اینو گفتم.
برقرار باشید
۰۱ آبان ۱۳۹۱
سپاس از نقد صادقانه اتان خانم ظفری
۰۸ آبان ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سی ساله شدم، هنوز کودک هستم

همبازی باد و بادبادک هستمدر عکسنوشت ببینید:
http://sotatira.photoblog.ir/
یک ثبت ماکروی زیبا...
۳۰ مهر ۱۳۹۱
زیباست
۱۴ آذر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
پائیز
بلایی ست
که هر سال بعد از رفتنت،
سر شاخ و برگم می آورم. . .
در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/

از: کامران رسول زاه
عالی بود
مخصوصاً "مهر در نگاه توست، نه اولین ماه پاییز"
۱۶ مهر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مهر در نگاه توست . . .

در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir/
بند کفشت را

بگذار من ببندم

سال ها

تجربه ی دخیل بستن دارم
.
.
.
در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir

از: احسان پرسا
خیلی ...قشنگ بود جناب مطوری عزیز
سپاس
۰۷ مهر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
بند کفشت را


بگذار من ببندم
.
.
.
در عکسنوشت ببینید:

http://sotatira.photoblog.ir
وبلاگتون رو برای اولین بار خواندم و لذت بردم
مانا باشی سهیل جان
۰۸ مهر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید

یک فنجان چای


با تو خاطره شد


هزار فنجان، بی تو


چای ...


عکسنوشت منتظر نگاه گرم شماست:

http://sotatira.photoblog.ir

از: فاطمه عباسی
آفرین سهیل جان

از سیر نوشتن خوشم اومد،جالب بود و بجا موجز بود


هزار فنجان، بی تو


چای ...
۲۳ تیر ۱۳۹۱
خانم ظفری: سپاس از اینکه وقت گذاشتید.ولی خوشحال میشدم اگه راجع به ایده تون بیشتر توضیح میدادین
۲۴ تیر ۱۳۹۱
آرش عزیز: ممنون از لطفت
خانم بختیاری: سپاس از شعر زیباتون
۲۴ تیر ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید