آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کیوان امیرباقری
S3 : 21:14:28 | com/org
کیوان امیرباقری 
DBA ، اقتصاد
کارشناسی ارشد  
بارسلونا 
 
 
تئاترهای تماشا کرده: عجایب المخلوقات-قاتل بی رحم، هسه کارلسون-منو تلخک-دستهای دکتر زمل وایس-زنی از گذشته-ایوانف-باغ مرگ-ننه دلاور و فرزندانش-نامه هائی به تب-حضرت والا-خاطرات شب-دوران تیرگی-ترکیب دو زمان-دو لیتر در دو لیتر صلح-تیکی تاکا-شبی که راشل از خانه رفت-قصر مه آلود-آقای اشمیت کیه-درس-کالیگولا-مجلس شبیه خوانی جولیوس سزار 
تهران  
۲۴ اسفند ۱۳۸۸