تیوال | پروفایل الهه مبینی
S3 : 05:17:25
الهه مبینی 
معماری
کارشناسی ارشد  
معمار 
 
تهران  
۲۵ مرداد ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مشق شب هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز زندگی در تیاتر