تیوال | پروفایل الهه مبینی
S3 : 19:55:19
الهه مبینی 
معماری
کارشناسی ارشد  
معمار 
 
تهران  
۲۵ مرداد ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیزیف | ۵★ دیابولیک: رومیو و ژولیت | ۳★ تیاتر بد | ۳★ یک زندگی بهتر | ۳★ شیطونی | ۵★ نامه های عاشقانه از خاورمیانه | ۵★ ترانه های قدیمی: پیکان جوانان | ۳★ موی سیاه خرس زخمی | ۵★ لانچر ۵ | ۵★ لانه خرگوش | ۳★ شرق دور شرق نزدیک | ۳★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۵★ ماتریوشکا | ۵★ در میان ابرها | ۳★ بی تابستان | ۳★ ماجرای مترانپاژ | ۵★ فلیک | ۵★ آشپزخانه | ۵★ سالگشتگی | ۵★ پسران تاریخ | ۵★ پچ پچه های پشت خط نبرد | ۵★ خشم و هیاهو | ۳★ آن سوی آینه | ۳★ مرد بالشی | ۳★ تن شوری | ۳★ زبان تمشک های وحشی | ۵★ آبی مایل به صورتی | ۵★ شرقی غمگین | ۳★ سه خواهر | ۳★ کروکی | ۳★ بیگانه در خانه | ۳★ کالاندولا | ۵★ پنجاه پنجاه | ۴★ چهره مرد هنرمند در جوانی | ۵★ مستند | ۵★ صدای آهسته‌ی برف | ۳★ مشق شب | ۳★ اُسلو | ۵★ هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز | ۲★ زندگی در تیاتر | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
سورنجان | ۴★