آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا قاسم پور
S3 : 14:17:24 | com/org
رضا قاسم پور 
مهندسی معدن(اکتشاف)
کارشناسی ارشد  
مهندس معدن 
ورزش،سینما،تئاتر،تلویزیون،گرافیک،موسیقی،دیجیتال مارکتینگ و استارتاپ 
تهران / تهران  
۲۰ آبان ۱۳۹۲