کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال مسلم محمودی | دیوار
S3 : 19:36:41 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
مسلم محمودی
درباره نمایش ولپُن i
نمایشی عجیب با صحنه ای عجیب تر ،بسیار ساده و کارآمد، صحنه ای به دور از هر گونه تملق و اقرار بر عکس محتوای نمایشنامه که پر تزویر و ریا است، قابی سفید که حرکتش در صحنه مانند کارتی در دست یک قمار باز است که او هر کارت را به موقع بر روی میز قرار می دهد تا دست را ببرد.کارگردان با این ترفند هر بازیگر را به صحنه وارد می کند تا نقشش را ایفا کند و پس از بازی،آنها را جمع می کند. شخصیتهای داستان همه چند وجهی هستند و زوایای تاریکی و مقاصدی پلید در زندگیشان وجود دارد به غیر از سیلیا و بوناریو که همانهایی بودند گه می بایست باشند ساده و بی آلایش،که با بازی های خوب و روان این حس را عالی منتقل می کردند و همان ها هم در آخر سر به مراد خویش رسیدند و همه مغمون و بازنده شدند .
مسلم محمودی
درباره نمایش جمعه‌کُشی i
جمعه کشی روایت آدم‌ها ساده ای است که برای شناخت آنها نیاز به هیچ سابقه فلسفی و تاریخی نیست ، آدم‌هایی که هر روز می بینیم شان و گاهی همکلام می شویم ، روایت یک روز از زندگی انسان‌هایی که از دنیا چیز زیادی نمی خواهند فقط کار می کنند تا زنده بمانند نه توانایی آن دارند که بی پروا حق خود را بخواهند و نه مقتضیات مماش اجازه می دهد تا تصمیم بر کاری دیگر بگیرند مانده اند و فقط شکوه می کنند. در پوسته به ظاهر ساده، جامعه ای به تصویر کشیده شده است که صاحبان زر و زور در پوشش دلسوز “که اگر ما نباشیم همه از گرسنگی می میرند“ ، آدم‌های ضعیف را استعمار می کنند و تا توان دارند ازشان کار می کشند، از طرف دیگر افراد ضعیفی که فقر و تبعیض خردشان کرده فقط در خفا جرات می کنند تا حق خود را فریاد کنند اما به محض روبرویی با صاحب زر ، زبان بریده ثنا گوی ارباب می‌شوند و شق سوم مردمانی که آزادی عمل دارند ، نانش در گرو اربابان نیست فقط با موعظه و نصیحت دل در اصلاح امور دارد تا ارباب دلش برای نوکرانش بسوزد و قدری بر آنان سخت نگیرد و خرده ای به دستمزدشان بیافرازید تا در برابر آن همه مشقت ، دستمزدشان بیارزد . مردمانی که بواسطه همنشینی با روشنفکر نما ها ، مدعی هستند زندگی را با تمام زوایا و مولفه هایش می شناسد. اما همه غافلند که اگر تکانی بخورند شب تمام است !!!!
مسلم محمودی
درباره نمایش لانچر ۵ i
خسته نباشید به عوامل این نمایش
نمایش دارای ویژگی های خاصی است که در این چند سال اخیر ،تئاتری با این کیفیت ندیدم
نمایشنامه دارای ریتم و ضرب آهنگی خاص و مناسب ، فراز و فرودهایش به موقع و زیرکانه انتخاب شده است به طوری که بخاطر را وادار می کند در مدت نمایش که طولانی هم است لحظه ای چشم از روی سن برندارد. آن جایی که مخاطب از پیگیری ماجرا و تفکر و کنکاش در مورد وقایع داستان خسته می‌شود طنز به کمک او می آید وادارش می کند لختی روی صندلی بنشید و رها از داستان به موقعیت های کلامی و حتی بصری (حالات سلطان) بدون دغدغه از دست دادن خط داستان ، بخندد. این کشمش باعث می‌شود تا مخاطب تا لحظه آخر بین عقل و احساس بدود هم بیندیشد هم بخندد.
طراحی صحنه و نور پردازی بسیار ساده اما گیرا و کارآمدی داشت ، بخصوص نور پردازی و سایه حرکت پنکه سقفی ،که فضای وحشت بازپرسی را به نحو احسن به مخاطب منتقل می کند و در این موقع صدای پنکه هم به کمک صحنه می آید و فضای وحشت را تشدید می کند.
دیالوگ‌ها و تیپ سازی شخصیت های داستان حرفه ای است یک دست نبودن شخصیتهای داستان که نماینده یک شهر هستند فضای یک پادگان را به درستی تداعی می کند .
و نکته آخر کارگردانی و میزان سن درست و بازیگری هایی روان و باور پذیر که توسط گروهی نام نا آشنا بروی صحنه آمد و توانست یک شگفتی از یک داستان ساده خلق کند
امیدوارم در آینده هم کار های موفقی از این گروه ببینیم
این اثر یک طراحی صحنه بسیار ساده اما موثر در بیان داستان داشت ، عناصر صحنه با یک میزان سن دقیق ، توانسته بود که مخاطب را در تمام اجرا با خود همراه کند به طوری که یک لحظه چشم از روی سن برندارد. ضرب آهنگ داستان و دیالوگ‌ها روان است بازی‌ها بسیار قوی است حتی زمانیکه داستان در یک سمت صحنه در جریان است ، در سمت دیگر بازی هنوز ادامه دارد ،
نکته جالب دیگر نمایش بیان طراحی صحنه همانند فیلمهای صامت بود که هوشمندانه و ظریف صحنه هایی که امکان اجرا نداشت یا نیاز به اطلاعات بود روی صحنه نوشته می‌شد .
پایان اجرا هم بسیار محکم و قوی بود
در مجموع از همه جوانب کاری عالی و قابل اعتماد است
دیدن آن را پیشنهاد می دهم.
صامت؟
با دریم لند اشتباه نگرفتید؟
البته من اینو هنوز ندیدم شاید جاهاییش صامت
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
همونطور که دوستمون گفتند جاهایی که امکان اجرا نداشت مانند فیلمهای صامت نوشته میشد
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید