کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل میلاد حسینی
S3 : 02:54:52 | com/org
میلاد حسینی 
کارشناسی ارشد  
شاغل در تئاتر 
تئاتر، کوهنوردی 
تهران / تهران  
۱۴ فروردین ۱۳۹۳