آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل الهه فرازمند
S3 : 13:53:43 | com/org
الهه فرازمند 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
مدیر داخلی موسسه ی بامداد 
نوشتن.بازیگری.موسیقی.سوارکاری.کوهنوردی 
تجربه کردن و آموختن بزرگترین هدف من است...  
تهران / تهران  
۰۸ دی ۱۳۹۴