کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل الهه فرازمند
S3 : 10:43:14 | com/org
الهه فرازمند 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
مدیر داخلی موسسه ی بامداد 
نوشتن.بازیگری.موسیقی.سوارکاری.کوهنوردی 
تجربه کردن و آموختن بزرگترین هدف من است...  
تهران / تهران  
۰۸ دی ۱۳۹۴