آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهسا پولادین
S3 : 07:20:37 | com/org
مهسا پولادین 
ادبیات نمایشی، ادبیات انگلیسی
کارشناسی  
نویسنده 
تئاتر،سینما،ادبیات، نویسندگی  
تهران / تهران  
۲۷ دی ۱۳۹۴