کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل شایسته دارابی
S3 : 22:30:44 | com/org
شایسته دارابی 
معماری
کارشناسی  
آزاد شهر ری 
معمار 
معماری-طراحی صحنه - نقاشی-عکاسی-نویسندگی-تئاتر-سینما-مسافرت 
تهران  
۲۷ دی ۱۳۹۱