آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محسن
S3 : 07:32:53 | com/org
محسن 
مهندسی عمران
کارشناسی  
مهندس عمران  
- موسیقی ( گوش دادن و نواختن) - کتاب( خواندن و نوشتن) - تئاتر ( فعلا دیدن شاید روزی نوشتن نمایشنامه) 
تهران  
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷