آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل هومن بنایی
S3 : 01:54:54 | com/org
هومن بنایی 
ادبیات نمایشی
کارشناسی  
نویسنده/ کارگردان/ بازیگر/ منتقد/ شاعر 
تئاتر/ سینما/ شعر/ داستان/ نقد 
هم قبیله... 
http://www.irannamayesh.com/artist/20/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C 
تهران / تهران  
۰۵ تیر ۱۳۹۲