آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سارا ثقفی
S3 : 08:33:43 | com/org
 

عکاس

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آلبوم
از نمایش دریم لند i
آلبوم
از نمایش بدون نام i
آلبوم
از نمایش بلاند رد هد i
محمد عسگری، سید رسول حسینی مفرد و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، سید رسول حسینی مفرد و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
محمد عسگری، سید رسول حسینی مفرد و امیر مسعود این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش شاه و شهیر i
محمد عسگری، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آلبوم
از نمایش هملت i
آلبوم
از نمایش مدشاه i
آلبوم
از نمایش خرس پرنده i
آلبوم
از نمایش مشق شب i
آلبوم
از نمایش پیتر و نکش i
آلبوم
از نمایش خواب زدگی i
آلبوم
از نمایش گردن i
 

زمینه‌های فعالیت

تئاتر
موسیقی
سینما