آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل عبدالوحید صفری
S3 : 07:51:46 | com/org
عبدالوحید صفری 
اقتصاد
دکتری  
کارشناس اقتصادی 
تیاتر به صورت به‌گزین شده - موسیقی سنتی ایران و کلاسیک جهان- شیفته سینمای مستند که البته گاهی به تماشای درام هم می نشیند - به کتاب اعتیاد دارد و سال‌هاست عکاس می کند 
_instagram : https://www.instagram.com/_vahidsafari 
تهران / تهران  
۰۵ شهریور ۱۳۹۱