کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل پیمان علیزاده
S3 : 16:33:39 | com/org
پیمان علیزاده 
مهندسی مکانیک
کارشناسی  
 
کتاب، روانشناسی، نمایش، موسیقی به ویژه سنتی، کم و بیش فیلم و سریال 
 
۰۷ مرداد ۱۳۹۵