تیوال | پروفایل نورا احمدی
S3 : 17:05:28
نورا احمدی 
 
 
 
۲۷ مهر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مری پاپینز | ۲★ دریاچه قو | ۲★ سوختن | ۳★ سکوت سفید | ۴★ آشپزخانه | ۱★ صدای آهسته‌ی برف | ۵★ اُسلو | ۲★ بوی گند دهن خانم مارکز | ۲★ پنجاه پنجاه | ۴★ دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟ | ۳★ مولوی | ۵★ جمعه‌کُشی | ۴★ مشق شب | ۵★ شب آوازهایش را می خواند | ۵★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۵★ یک ساعت آرامش | ۲★ ماه در آب | ۵★ آیس لند | ۳★ ملاقات | ۵★ خدای کشتار | ۵★ این یک پیپ نیست | ۵★ صد درصد | ۵★ در انتظار گودو | ۵★ فهرست مردگان | ۵★ تن شوری | ۴★ آواز قو | ۵★ بی تابستان | ۴★ چهار دقیقه | ۳★ همان چهار دقیقه | ۴★ گورخواب ها | ۳★ لانچر ۵ | ۵★ پدر | ۵★ پروانه الجزایری | ۴★ وقتی کبوترها ناپدید شدند | ۳★ روایت ناتمام یک فصل معلق | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
تمارض | ۵★ در جستجوی فریده | ۵★ خانه پدری | ۴★ مسخره‌باز | ۵★ آندرانیک | ۴★ رضا | ۵★ سرکوب | ۵★ در سکوت | ۴★ دوباره زندگی | ۵★