کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ﻣﻴﺜﻢ ﭘﻮﺭﺗﺠﺮﻳﺸﻲ
S3 : 08:07:26 | com/org
ﻣﻴﺜﻢ ﭘﻮﺭﺗﺠﺮﻳﺸﻲ 
مدیریت بازرگانی
کارشناسی  
 
موسیقی - تئاتر - شعر - ﻋﻜﺎﺳﻲ - سینما 
 
۲۹ تیر ۱۳۹۳