آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نیما رضائی
S3 : 02:39:49 | com/org
نیما رضائی 
نقشه برداری
کارشناسی  
آزاد باراجین(قزوین) 
مربی بسکتبال 
بسکتبالNBA-فیلم،سریال،مجلات سینمایی و اخیرا...تئاتر 
قزوین / قزوین  
۲۱ مرداد ۱۳۹۲