آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فائقه معتمدی
S3 : 07:32:25 | com/org
فائقه معتمدی 
حسابداری
کارشناسی  
 
سینما و تئاتر و ادبیات 
کارهایی که تماشا کردم: جن گیر ،قاتل بی رحم هسه کارلسون،متولد1361،حضرت والا،دایی وانیا،گلن گری گلن راس ،خرده خانم،آقای اشمیت کیه؟،نامه هایی به تب،شب روی سنگفرش خیس. 
تهران / تهران  
۰۱ مرداد ۱۳۸۹