آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر همتی
S3 : 20:26:46 | com/org
امیر همتی 
برق و مدیریت
کارشناسی ارشد  
تهران 
کارمند 
عکاسی، دوچرخه سواری،مطالعه، دیدن فیلم، تئاتر 
تهران / تهران  
۲۱ مرداد ۱۳۹۳