کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل شهاب الدین گلزارفر
S3 : 10:58:35 | com/org
شهاب الدین گلزارفر 
MBA
کارشناسی ارشد  
مهندس عمران 
فوتبال، تنیس، سینما و تئاتر 
?You talking to me 
تهران / تهران  
۱۷ تیر ۱۳۹۰