تیوال | پروفایل حمیدرضا مرادی
S2 : 14:10:10
حمیدرضا مرادی 
مهندسی نفت
کارشناسی ارشد  
 
بازیگری - کارگردانی 
بازیگری تاتر و فیلم کوتاه تاترهای مرگ در میزند دکتر جکیل و آقای هاید واتسلاو کله پوک ها این اب اشامیدنی نیست جای خالی باده خاص و ......  
تهران / تهران  
۳۰ آذر ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پنجره ای رو به آسمان خانم آوازخوان کله طاس مقدس شازده احتجاب پینوکیو سوختن چهره مرد هنرمند در جوانی بیگانه در خانه لباس جدید پادشاه پنجاه پنجاه صدای آهسته‌ی برف آشپزخانه دریاچه قو آن دیگری شیهیدن مستند اُسلو افرای ژاپنی مشق شب پپ آواز قو رگ ساعت کریملوژی وقتی کبوترها ناپدید شدند مارلون براندو لاموزیکا سوم کوریولانوس دریم لند فالش خوانی در چهارراه فخرآباد لانچر ۵ چشم به راه میرغضب جنایات و مکافات آئورا فرشته تاریخ دروغ مختلف الاضلاع عاشقانه‌های خیابان پروانه الجزایری کمیته نان سیزیف تراس خیام غلامرضا لبخندی هفت دقیقه سیمین و فرزان ملاقات پروانه و یوغ زهرماری عشق تابستان آوازه خوان خیابان های منهتن تن شوری تبرئه وقتی خروس غلط می‌خواند پوبلیکومس بشیمپفونگ خاکستر به خاکستر هتل کوهستانی موی سیاه خرس زخمی خنکای ختم خاطره بنگاه تیاترال جشن تولد خانه برناردا آلبا پرومته/ طاعون خرده نان ازدواج آقای می سی سی پی شاه لیر هار ابتدا وارد می شود سیزده محبوبه ها زندگی در تیاتر استیو جابز تک گویی مرگ در می‌زند خدایگان مرگ و پنگوین صد درصد فرایند ماهی سیاه کوچولو آهواره شاهکار (جمالزاده) سیمین و فرزان بعد از صبحانه منو نمی بره افرا یا روز می‌گذرد خاموشی دریا بی تابستان ریچارد سوم اجرا نمی‌شود خرده جنایت‌های زناشوهری شلیک به تیاتر شهر شیطونی یرماغ مالی سویینی دیور دپوتات اگه بمیری پیانیستولوژی ماراساد آبی مایل به صورتی ماکوندو دکتر جکیل و آقای هاید فعل دو دلقک و نصفی‎ زندگی در تیاتر پسران تاریخ این یک پیپ نیست شیرهای خان بابا سلطنه ماتریوشکا واتسلاو مفیستو بی پدر برلین برای کلاه آهنی‌ها تیاتر سعدی، تابستان سی و دو حادثه در ویشی مهمانسرای دو دنیا کالیگولا
فیلم‌های ‌تماشا کرده
سرو زیر آب به دنیا آمدن