آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد عمروابادی
S3 : 05:27:53 | com/org
محمد عمروابادی 
مهندسی کامپیوتر
مدیر و از بنیانگذاران تیوال 
نقاشی، تئاتر، موسیقی، فیلم، سفر، اندیشیدن، برنامه‌نویسی،‌ طراحی سیستم 
در سفر بازگشت... 
تهران / تهران  
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸