آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل Samira
S3 : 23:18:09 | com/org
Samira 
ریاضی محض
کارشناسی  
 
کتاب، تئاتر، کنسرت و سینما 
زندگی سینما نیست، مثل تئاتر زنده است.... کات ندارد... اگر خرابش کردی، نباید بقیه شو ببازی... فقط می تونی بقیشو بهتر بازی کنی. 
تهران / تهران  
۰۸ مرداد ۱۳۹۶