آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فاطیما
S3 : 00:33:45 | com/org
فاطیما 
زبان و ادبیات انگلیسی,MBA
کارشناسی ارشد  
 
موسیقی - تیاتر -طبیعت گردی- کتاب - سینما - عکاسی - زبان های خارجی - نقاشی 
تهران / تهران  
۲۴ شهریور ۱۳۹۳