آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل لیلى شجاعى
S3 : 20:59:44 | com/org
لیلى شجاعى 
کارشناسی ارشد  
کارگر فرهنگی 
 
کنش‌گر (تئاتر و سینما) / نوازندگی/ من پیش از هر چیز, *انسانم*. leylisadati@gmail.com 
تهران / تهران  
۰۱ آذر ۱۳۹۲