آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مسعود جعفریان
S3 : 17:45:24 | com/org
مسعود جعفریان 
زبان فرانسه
کارشناسی  
کارمند 
کتاب، موسیقی، تئاتر و کامیک 
معیار ستاره ها بطور کلی و خلاصه ارزش گذاری و تعریف شده است. (یک ستاره : خیلی ضعیف) - (دو ستاره : ضعیف ولی قابل تحمل) - (سه ستاره : متوسط، ارزش دیدن دارد) - (چهار ستاره : خوب، قابل توصیه) - (پنج ستاره : عالی، کامل، بدون نقص) 
تهران / ری  
۰۳ اسفند ۱۳۹۲