آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل وحید عمرانی
S3 : 22:41:33 | com/org
وحید عمرانی 
کارشناسی ارشد  
مدرّس تئاتر و ادبیات 
 
تلویزیون فراموشی می آورد... سینما خاطره... و تئاتر یک عشق هولناک. 
 
۱۷ مرداد ۱۳۸۸