آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل وحید عمرانی
S3 : 04:05:44 | com/org
وحید عمرانی 
کارشناسی ارشد  
 
 
تلویزیون فراموشی می آورد... سینما خاطره... و تئاتر یک عشق هولناک. 
 
۱۷ مرداد ۱۳۸۸