کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل وحید عمرانی
S3 : 00:59:56 | com/org
وحید عمرانی 
کارشناسی ارشد  
 
 
تلویزیون فراموشی می آورد... سینما خاطره... و تئاتر یک عشق هولناک. 
 
۱۷ مرداد ۱۳۸۸