آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مارال عظیمی
S3 : 01:34:27 | com/org
مارال عظیمی 
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی  
کارمند 
فیلم‌ و‌ تئاتر/ طبیعت‌گردی/ ترجمه/ شعرخوانی/ آشپزی/  
کشتن گنجشکها،کرکس ها را ادب نمی کند maral.azure@gmail.com 
تهران  
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲