آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل شکوه حدادی
S3 : 23:25:06 | com/org
شکوه حدادی 
کارشناسی  
 
تئاتر ، سینما ، موسیقی ، عکاسی ، معماری ، نقاشی ، ادبیات ، تاریخ ، روانشناسی ، محیط زیست ، جامعه شناسی ، ایرانگردی و جهانگردی  
تهران / تهران  
۰۳ بهمن ۱۳۹۱